Lazarus

De Lazarus Experience maakt studenten bewust over de gevaren van alcohol, door middel van een Virtual Reality ervaring. Door meerdere niveaus van dronkenschap worden zij uitgedaagd om keuzes te maken in contexten van, bijvoorbeeld, groepsdruk. Daarna ervaren ze de mogelijke uitkomst van hun acties. Na de VR ervaring worden de studenten uitgenodigd een gesprek aan te gaan met twee andere studenten en een begeleider.

Lazarus wordt momenteel ingezet in Leuven, België. Gebruikmakend van photogrammetry, een techniek om objecten en hun omgeving in 3D te scannen, zijn enkele welbekende gebieden in Leuven digitaal vastgelegd in 3D. De gebruiker gaat de ervaring in al staande op een virtual reality loopband. Dit geeft de gebruiker omnidirectionele vrijheid om de virtuele ruimte te exploreren. Het combineren van deze technieken staat de gebruiker toe door een virtuele ruimte te lopen die zeer overeenkomstig is met de realiteit waar de 3D scans plaatsvonden. De doelgroep is gericht op Leuvense studenten, om deze reden zijn Leuvense omgevingen vastgelegd waar veel studenten uitgaan en drinken.

Diverse audio-visuele technieken zijn toegepast om een dronken ervaring na te bootsen. We filteren en bewerken geluid vergelijkbaar met hoe alcohol ons gehoor beïnvloed. Daarnaast bedotten we het brein en het vestibulair orgaan van de gebruiker om balanceren te vermoeilijken. Deze effecten zijn slechts tijdelijk, al dan niet ogenblikkelijk. Desondanks is de VR-loopband voorzien van voorzorgsmaatregelen om de gebruiker niet om te laten vallen.